Your docking unit

Login

New users registration is temporarily disabled. 

Co se týče molekulární biologie, nabízíme produkty od:

  • Chembion - dNTP, další nukleotidy, včetně modifikovaných, základních enzymů, mastemixů
  • Blirt - soupravy pro izolaci DNA a RNA, enzymy a jiná činidla pro PCR a reverzní transkripci, proteiny a DNA laddery, proteináza K
  • Tools Biotech - činidla související s CRISPR, soupravy pro extrakci nukleových kyselin a proteinů, lentivirové produkty, činidla pro PCR, očišťování proteinů a Western blot
  • ABM - produkty pro PCR, NGS, klonování, CRISPR, výzkum siRNA a miRNA a jiné využití
  • ACTGene - agaróza

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok